Eshop uzdenky.sk prevádzkuje:

Zdenka Fenďová

Murániho 21, 949 11 Nitra
Slovensko

00421 908 826 466

eshop@uzdenky.sk
www.fb.com/uzdenky.sk

IČO: 47221755
DIČ: 1082210866
Zapísaná v ŽR OÚ Nitra
č.živ.reg.: 860-21500

Bankové spojenie:

VÚB Banka, pobočka Nitra
IBAN: SK40 0200 0000 0016 3041 9556